אלסטומר

אלסטומר הוא למעשה פולימר בעל תכונות ייחודיות בקטגוריית הגמישות והאלסטיות, באופן שמבדל אותו מפולימרים אחרים. במילים אחרות, אלסטומר הוא פולימר בעל רמת אלסטיות גבוהה יותר מזו של פולימרים רגילים. תכונה זו גורמת לרבים לחשוב שאלסטומרים הם בעצם רכיבים עשויים גומי, אך בפועל מדובר בפולימרים, קרי רכיבים עשויים מולקולות פלסטיק, אך גם מתנהגים בדומה לגומי. למה זה חשוב בכלל? על כך בשורות הבאות.

מהו אלסטומר?

כל חלק או רכיב עשוי אלסטומר, יוכל להימתח עד כדי 100% מגודלו המקורי מבלי להישבר או להיקרע. לאחר מתיחת החלק לכדי 100% מגודלו והחזקתו במצב זה למשך 5 דקות, יוכל החלק לחזור לגודלו המקורי פלוס מינוס 10% בתוך 5 דקות נוספות לאחר שחרורו.

כל חלק או רכיב שעונה על הגדרה זו ראוי ויכול להיקרא אלסטומר.

למה משמש האלסטומר?

כלל החלקים המרכיבים את התווך חייבים להיות מחוברים היטב זה לזה ובכל נקודת חיבור כזאת חייב להיות אטם. לרוב מדובר באטמי אורינג קרי אטמים עגולים שאותם אפשר למצוא בברזים בבית ובצינור המחברים למשל לברז מכונת הכביסה. על אף הנהוג לחשוב, אטמים אלה אינם עשויים גומי. המדובר בפולימרים בעלי תכונות גמישות ואלסטיות בולטות שמדמות אותם לרכיבי גומי, אך בפועל מדובר באלסטומרים.

במערכות שונות יכול התווך לשמש לזרימה של חומרים שונים, החל ממים נקיים, דרך משחה, תערובת, תרכובת כימית, אבקה, מוצקים, חומצה וכל חומר אחר. בהתאם לכך, האטמים המשמשים את התווך חייבים למלא את תפקידם באיטום המערכת מחד, אך חייבים להיות גם עמידים בפני המגע שלהם עם החומר העובר בתווך. במקרים רבים גומי הוא פשוט חומר שלא מתאים למגע עם חומרים אלה ולכן יש צורך להשתמש באטמים פולימריים. במקרה זה, על מנת לאפשר לאותם אטמים את כושר האיטום שלו היינו מצפים מאטמי גומי, חשוב לוודא שהאטמים הם אלסטומריים, קרי עומדים ברמות הגמישות והאלסטיות שתיארנו בהגדרה הרשמית לעיל.

אלסטומר בהתאמה אישית

--

--

חיי ונושם אינטרנט

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store